Certificeringen

Yawara Security werkt onder Vergunningnummer ND2905, ingeschreven door het Ministerie van Justitie en veiligheid. Elke vijf jaar herziet het Ministerie van Justitie en Veiligheid, afdeling Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit en Screening, de vergunning en herziet het de activiteiten. Het bedrijf met alle medewerkers wordt gescreend en er wordt gekeken of er geen bezwaren, strafbare feiten of andere negatieve zaken te vinden zijn.

Bond van de Diensthond en Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging

Onze diensthonden zijn met hun geleider getoetst en hebben een goedkeuring conform de Bond van de Diensthond en de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging die elke twee jaar opnieuw behaald dient te worden voor de Surveilliance honden en jaarlijks voor de Speurhonden en geleiders.

Yawara Security heeft een eigen Hondenbrigade met Surveilliance/ Speurhonden Explosieven en Speurhonden Menselijke geur.

Onze hondenbrigade traint dan ook met grote regelmaat om de perfecte combinatie te vormen met de diensthond.

VCA-VOL

Veiligheid Checklist Aannemers voor operationeel leidinggevende, en is bedoeld om veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. VGM staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Door steeds meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat verplicht gesteld. Tevens zijn alle medewerkers in het bezit van hun BHV en AED diploma.

Havenbeveiliger + ISPS Code 

De ISPS Code is een internationaal voorschrift dat verplicht tot maatregelen voor de beveiliging van schepen en havenvoorzieningen. De ISPS Code regelt de veiligheidssituatie aan boord van schepen, en op plaatsen waar schip en kade samenkomen. Bijvoorbeeld als een schip in een haven ligt, de zogenoemde ship/port interface.

Yawara Security havenbeveiligers zijn specifiek opgeleid en getraind om professionele ISPS haven en scheepvaart beveiliging toe te passen. Zij verrichten tal van beveiligingswerkzaamheden ten behoeve van havenfaciliteiten en ter bestrijding van terrorisme. Hierbij ligt de nadruk op het tegengaan van ongecontroleerd in- en uitgaand personen- en goederenverkeer waarbij eerder genoemde richtlijn ISPS en de Nederlandse Havenbeveiligingswet als uitgangspunt dient.

Controleur Luchtvracht

conform de eindtermen uit het Nationaal Trainingsprogramma voor de beveiliging van de burgerluchtvaart heeft men  kennis en inzicht nodig om te werken binnen de keten van de luchtvracht en beveiligingscontroles uit te voeren bij een Erkend agent of bekende afzender. 
De opleiding is verplicht voor alle medewerkers die worden ingezet om beveiligingsonderzoeken uit te voeren op
- (lucht)Vracht en post
- Bedrijfspost en bedrijfsmateriaal van luchtvaartmaatschappijen.
Dit zal veelal op een locatie op beveiligd gebeid van een luchthaven zijn maar dan ook op een locatie buiten de luchthaven zijn.

Erkenning
De opleiding is volledig goedgekeurd door de Nationaal Coördinator terrorismebestrijding en veiligheid NCTV onderdeel van het ministerie van Justitie & Veiligheid en conform de eindtermen van het Nationaal Trainingsprogramma voor de beveiliging van de burgerluchtvaart. De opleidingen worden periodiek onderworpen aan audits van de Koninklijke Marechaussee.