Bouwplaats beveiliging

 

Elk jaar wordt er voor miljoenen euro`s schade geleden in de bouwsector. Een belangrijk reden hiervoor is dat de bouwlocaties afgelegen zijn en makkelijk toegankelijk voor ongewenste personen. De miljoenen euro’s schade die jaarlijks geleden wordt niet alleen veroorzaakt door vandalisme, diefstal en brandstichting, maar ook door storm en waterschade.

Om uw bouwterrein tegen invloeden van buitenaf te beveiligen en eventuele brand-, storm- en waterschade tot een minimum beperken kunt u gebruik maken van bouwbewaking. Met deze dienst zult u eventueel ongewenste obstakels wegruimen, die de voortgang van uw bouw kunnen belemmeren.

Als aannemer wilt u de kans op vandalisme, diefstal, brandstichting, storm of waterschade uitsluiten. Een gedegen voorbereiding en de professionele bouwbewaking van Yawar Security K9 unit kunnen u hierin ondersteunen.

Yawara Security K9 unit biedt in heel Nederland professionele bouwbewaking op maat aan. Passende beveiliging wordt aangeboden voor ieder specifiek bouwobject. Hierbij kunt u denken aan beveiliging van nieuwbouw, verbouw of aan bouwobjecten waar onderhoud, renovatie en restauratie gepleegd wordt.

Om de beveiliging en bewaking van een bouwobject in goede banen te leiden zal een van ons beveiligingsadviseurs samen met u een risico-inventarisatie en een beveiligingsplan opmaken. In deze beveiligingsplan zal op maat op uw wensen worden afgestemd. Afhankelijk van de soort bouwobject en daarvoor opgestelde beveiligingsplan zal Yawara Security K9 unit haar diensten inzetten als bouwbewaking