Havenbeveiliging ISPS

Per 1 juli 2004 is er wereldwijd in alle zeehavens een nieuwe Internationale regelgeving ingevoerd één van de oorzaken waren de aanslagen op 11 september 2001.

In december 2002 is door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) de International Shipand Port Facility Security Code (ISPS Code) vastgesteld.

De ISPS Code is een internationaal voorschrift dat verplicht tot maatregelen voor de beveiliging van schepen en havenvoorzieningen. De ISPS Code regelt de veiligheidssituatie aan boord van schepen, en op plaatsen waar schip en kade samenkomen. Bijvoorbeeld als een schip in een haven ligt, de zogenoemde ship/port interface.

Nederland heeft de wetgeving vastgelegd in de Havenbeveiligingswet, die op 21 augustus 2004 van kracht is geworden.

Deze nieuwe regelgeving heeft betrekking tot veiligheid in alle, nationale en internationale, zeehavens en aan boord van schepen. Aan beveiligingsbeambten, werkzaam bij bedrijven welke gevestigd zijn in het havengebied, worden strengere eisen gesteld. Zij zijn verplicht om naast het diploma beveiliging ook het certificaat havenbeveiliger te bezitten.

Onze medewerkers zijn in het bezit van het certificaat havenbeveiliger + ISPS Code

Yawara Security K9 unit levert haar diensten op het gebied van havenbeveiliging en is in staat, afhankelijk van het project, in alle havens diensten uit te voeren. Yawara Security heeft de mogelijkheid, ISPS-plichtige bedrijven als overige havenbedrijven, behulpzaam te zijn bij realiseren van hun veiligheidsdoelstellingen.

Yawara Security K9 unit heeft, naast het inzetten van beveiligingsbeambten, de mogelijkheid voor het inzetten van speurhonden menselijke geur en speurhonden explosieven.

De speurhonden van Yawara Security K9 unit die explosieven kunnen traceren, zijn eveneens opgeleid voor het opsporen van vuurwerk, vuurwapens en/of munitie. De speurhondenteams kunnen de aanwezigheid van vuurwerk en/of vuurwapens in voetbalstadions of op evenementen, maar ook bij bezoekers, op veilige en doeltreffende wijze lokaliseren. 

Geïmproviseerde explosieven (IED) bevatten tenminste één van de twaalf basisstoffen van explosieven. De speurhonden explosieven van Yawara Security K9 unit zijn getraind en gecertificeerd op herkenning en veilig lokaliseren van deze basisstoffen.

De speurhonden explosieven kunnen worden ingezet voor onder andere:

•preventieve zoekacties naar geïmproviseerde explosieven ("bomchecks");

•zoekacties naar aanleiding van bommeldingen;

•specifieke zoekacties naar vuurwerk, vuurwapens en/of munitie;

De hondengeleider van Yawara Security K9 unit is opgeleid tot Bomverkenner en IED verkenner en heeft jarenlang ervaring bij Defensie als EOD instructeur en operator. Hierdoor zijn wij op de hoogte van procedures en regelgeving inzake zoekacties naar geïmproviseerde explosieven, vuurwerk en vuurwapens.