Speurhonden

Yawara Security K9 unit beschikt naast de reguliere bewakingshonden ook over ’detectiehonden’, gespecialiseerd in:

Vuurwerk 

De speurhonden van Yawara Security  K9 unit zijn inzetbaar voor het zoeken naar vuurwerk. De honden zijn getraind in het controleren van zowel personen als goederen, waardoor zij inzetbaar zijn voor toegangscontroles bij voetbalwedstrijden of evenementen en ook voor het afzoeken van (lucht)vracht en (grotere) ruimtes. Omdat Yawara Security  K9 unit  de speurhonden laat trainen op verschillende locaties, zijn zij gewend onder alle omstandigheden door te werken.

Explosive Detection Dog (EDD) - Speurhond Explosieven

Door het toenemende risico op terroristische activiteiten is er een grotere behoefte aan speciaal opgeleide speurhonden/explosieventeams op luchthavens, bij nationale overheidsinstellingen en bij grote landelijke vervoerders. Ook logistieke bedrijven, evenementenbureaus en high riskbedrijven hebben een groeiende behoefte aan preventieve maatregelen om grote schade door terroristische activiteiten te voorkomen.

De speurhonden zijn opgeleid om de 12 basisstoffen (TNO) te herkennen. De hondengeleiders hebben een opleiding explosieven en veiligheidsmaatregelen afgerond. Alle hondengeleiders zijn gecertificeerd en hebben met hun hond positief resultaat behaald bij het examen Speurhond Explosieven van de Nederlandse Bond Voor de Diensthond.

Onze EDD teams zijn onder andere inzetbaar bij:
- preventieve zoekacties naar geïmproviseerde explosieven (bomchecks);
- zoekacties naar aanleiding van bommeldingen;
- specifieke zoekacties naar vuurwerk, vuurwapens en/of munitie.

 De hondengeleider van Yawara Security K9 unit is opgeleid tot Bomverkenner en IED verkenner en heeft jarenlang ervaring bij Defensie als EOD instructeur en IED-operator. Hierdoor zijn wij op de hoogte van procedures en regelgeving inzake zoekacties naar geïmproviseerde explosieven, vuurwerk en vuurwapens.

Onze EDD team bestaat in deze situaties tenminste uit een speurhondengeleider / bomverkenner IED geschoold en twee gekwalificeerde explosievenspeurhonden. Hiermee boeken wij naast tijdwinst ook een beter opsporingsresultaat. Na de inzet wordt een proces-verbaal gestuurd naar de opdrachtgever waar in wordt aangegeven wel/niet aantreffen explosieven. En verklaring dat wij met de beste ter beschikking staande kennis en middelen een maximale maatschappelijke verantwoordelijk inspanning hebben verricht.

Stowaway Search Dog (SSD) – Speurhond Verstekelingen

Deze honden zijn specifiek getraind op menselijke geur en worden ingezet waar personen illegaal proberen landsgrenzen over te steken. Onze SSD teams sporen zeer nauwkeurig verstekelingen op in bijvoorbeeld vrachttrailers.

Onze SSD teams zijn onder andere inzetbaar bij:
- havenbedrijven en scheepvaart;
- vrachttrailercontrole op diverse locaties in het land.