Advisering en training/herkenning geimproviseerde explosieven

Met regelmaat wordt het bedrijfsleven opgeschikt doordat criminelen aankondigen dat zij een bom hebben geplaatst. Het doel hiervan is vaak chantage, wraak, maatschappelijke ontwrichting, afpersing en soms ook gewoon voor de lol.

Wanneer er sprake is van een verhoogd dreigingsbeeld, kan een preventieve explosieven verkenning/herkenning uitkomst bieden. Met name in havengebieden en in  de petrochemische industrie kan een regelmatige preventieve verkenning/herkenning het risico verminderen.

Yawara Security K9 Unit  biedt bedrijven en particulieren de workshop herkenning/verkenning explosieven en geimproviseerde explosieven (IED`s) aan .

Deze bestaat uit een basisprogramma met een theorie- en een praktijkgedeelte.

Met deze training geven wij beveiligingsmedewerkers de kennis en vaardigheden om op professionele wijze een preventieve explosieven verkenning uit te voeren.

Tijdens de training wordt tevens geleerd op welke wijze omgegaan dient te worden met de telefonische bommelding en de procedurele gang van zaken met betrekking tot het opzetten van een efficiënte instructie.

Tevens wordt tijdens deze training informatie gebracht die het Nationaal Centrum voor Terrorisme Bestrijding (NCTB ) ter beschikking heeft gesteld voor opleiding doelen. Security Awareness is een belangrijk onderdeel hiervan.

Een zeer actieve en praktijk gerichte training!

Yawara Security K9 Unit biedt klanten de mogelijkheid voorafgaand kenbaar te maken welke lesonderwerpen prioriteit behoeven en wat het kennis- en ervaringsniveau van de deelnemers is. Zo kan de workshop op maat worden verzorgt.

De workshop kan  in overleg worden gegeven op een door de klant aangewezen locatie of op een door Yawara Security K9 Unit verzorgde locatie.