IED-Awarness

Met regelmaat wordt het bedrijfsleven opgeschikt doordat criminelen aankondigen dat zij een bom hebben geplaatst. Het doel hiervan is vaak chantage, wraak, maatschappelijke ontwrichting, afpersing en soms ook gewoon voor de lol.

Wanneer er sprake is van een verhoogd dreigingsbeeld, kan een preventieve explosieven verkenning/herkenning uitkomst bieden. Met name in havengebieden en in  de petrochemische industrie kan een regelmatige preventieve verkenning/herkenning het risico verminderen.

Yawara Security K9 Unit  is een samenwerking aangegaan met Secubomb Consultancy. Samen bieden we met onze trainingen specifieke kennis aan, voor bedrijven en hun medewerkers, die tijdens uitvoering van hun werk, in situaties terecht kunnen komen waarbij IED`s een grote rol spelen, door deze trainingen zijn ze dan in staat veilige afwegingen te maken voor henzelf en hun omgeving.  

Wij bieden klanten de mogelijkheid voorafgaand kenbaar te maken welke lesonderwerpen prioriteit behoeven en wat het kennis- en ervaringsniveau van de deelnemers is. Zo kan de workshop op maat worden verzorgt.

De workshop kan  in overleg worden gegeven op een door de klant aangewezen locatie of op een door ons verzorgde locatie.

IED-AWARENESS TOOLBOX

Voor wie bedoelt:

Wanneer u beveiligingspersoneel inhuurt die voor een bepaald project uw team komt versterken, maar zij zijn niet IED-awareness opgeleid.

Dan kunt u ervoor kiezen om hen een training toolbox te laten volgen . In deze toolbox wordt het ingehuurde personeel voor aanvang van het project ingelicht over een aantal noodzakelijke onderwerpen met betrekking tot IED-awareness.

IED-AWARENESS

Voor wie bedoelt:

Deze training is bedoeld voor diegene die vanuit zijn functie te maken kan krijgen met een mogelijke dreiging waarbij geïmproviseerde explosieven een rol spelen. Hierbij moet worden gedacht aan (persoons) beveiligers, handhavers, politie, en brandweer. In deze training wordt de basis kennis over geïmproviseerde explosieven behandeld. Ook komt de procedure "aantreffen van een verdacht object" aan bod en wordt er kennis aangereikt hoe u hier het beste naar kunt handelen.