Speurhonden

Yawara Security K9 unit beschikt naast de reguliere bewakingshonden ook over 

 Explosive Detection Dog (EDD) - Speurhond Explosieven

Door het toenemende risico op terroristische activiteiten is er een grotere behoefte aan speciaal opgeleide speurhonden/explosieventeams op luchthavens, bij nationale overheidsinstellingen en bij grote landelijke vervoerders.

Ook logistieke bedrijven, evenementenbureaus en high riskbedrijven hebben een groeiende behoefte aan preventieve maatregelen om grote schade door terroristische activiteiten te voorkomen.

De speurhonden zijn opgeleid om de 12 basisstoffen (TNO) te herkennen.

De hondengeleiders hebben een opleiding explosieven en veiligheidsmaatregelen afgerond.

Alle hondengeleiders zijn gecertificeerd en hebben met hun hond positief resultaat behaald bij het examen Speurhond Explosieven van de Nederlandse Bond Voor de Diensthond.

Onze EDD teams zijn onder andere inzetbaar bij:
- preventieve zoekacties naar geïmproviseerde explosieven (bomchecks);
- zoekacties naar aanleiding van bommeldingen;
- specifieke zoekacties naar vuurwerk, vuurwapens en/of munitie.

De oprichter van Yawara Security K9 unit is opgeleid tot Bomverkenner en IED verkenner en heeft jarenlang ervaring bij Defensie als EOD instructeur en IED-operator.

Hierdoor zijn wij op de hoogte van procedures en regelgeving inzake zoekacties naar geïmproviseerde explosieven, vuurwerk en vuurwapens.

Onze EDD team bestaat in deze situaties tenminste uit een speurhondengeleider / bomverkenner IED geschoold en twee gekwalificeerde explosievenspeurhonden.

Hiermee boeken wij naast tijdwinst ook een beter opsporingsresultaat. Na de inzet wordt een proces-verbaal gestuurd naar de opdrachtgever waar in wordt aangegeven wel/niet aantreffen explosieven.

En een verklaring dat wij met de beste ter beschikking staande kennis en middelen een maximale maatschappelijke verantwoordelijk inspanning hebben verricht.