Visie & Missie

De beveiligingmarkt in Nederland wordt gedomineerd door grote spelers. Door scherpgestelde prijzen wordt getracht kleine beveiligingsbedrijven buiten de boot te houden. Hierop inspelend richten we ons op:

 

kort op de markt zitten, de communicatielijnen tussen bedrijf en klant kort houden, de vooraf afgesproken kwaliteit van de dienst nakomen, klantgericht en creatief werken, ook het sociale aspect van het beveiligingsvak naar voren laat komen, een duurzame relatie met de klant en medewerkers aangaan. Hierdoor meent Yawara Security K9 unit aan de vraag vanuit de overheid, particulieren en ondernemers te kunnen voldoen.